|    
 


ARCHIWALNA WITRYNA
O MZK W SKIERNIEWICACH
przejdź do portalu www.skierniewice.com.pl

14 sierpnia 2018

Ostatnia aktualizacja: listopad 2010 r.

Informacje ogólne

Podstawę utworzenia

Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Skierniewicach Sp. z o.o.

stanowi

Uchwała Nr 121/96/28
Rady Miejskiej w Skierniewicach
z dnia 28. listopada 1996r.

w sprawie przystąpienia do utworzenia
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminy miasta Skierniewice.

Zgodnie z § 1 ust. 4 wskazanej uchwały Rada Miejska w Skierniewicach zdecydowała o utworzeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wnosząc do spółki wyodrębniony organizacyjnie Oddział Komunikacji Miejskiej w Skierniewicach. Spółka przyjęła również dotychczasową działalność Oddziału Komunikacji Miejskiej ZUK .

Akt założycielski spółki został podpisany dnia 16 grudnia 1996roku w kancelarii notarialnej w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 12/14 przed notariuszem Elżbietą Werwińską .

Postanowieniem z dnia 14.02.2002r. LD XX N3 – REJ. KRS/54 67/2/498

Sąd Rejonowy dla Łodzi ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Miejski Zakład Komunikacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Skierniewice do KRS pod numerem 0000088653

Wys. kapitału zakładowego: 2.835.902,00 zł

Drukuj  


MZK SKIERNIEWICE | MZK SKIERNIEWICE INFO