|    
 


ARCHIWALNA WITRYNA
O MZK W SKIERNIEWICACH
przejdź do portalu www.skierniewice.com.pl

14 sierpnia 2018

Ostatnia aktualizacja: listopad 2010 r.

Władze spółki

Władzami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki
 • Zgromadzenie Wspólników
  • stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Skierniewice.
 • Rada Nadzorcza Spółki
  • Stefan Mierzejek (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
  • Adam Stanecki
  • Ryszard Targowski
    
 • Zarząd Spółki
  • Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu
   Karol Dratkiewicz - Prezes Zarządu
Drukuj  


MZK SKIERNIEWICE | MZK SKIERNIEWICE INFO